Bestuur

Stichting Wiesje wordt bestuurd vanuit Nederland (BWN) en vanuit Suriname (BWS). Beide besturen werken nauw met elkaar samen.

De samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.