In 2019 wordt ons sociaal-cultureel centrum met dagopvang, kenniscentrum en kantoorruimten opgeleverd. In November 2017 is het contract met aannemer Kiesel getekend voor de bouw van de fundering. Eind Januari 2018 is de fundering opgeleverd. In juli 2018 is een vervolgcontract met de aannemer getekend voor de bouw van de bovenbouw en is voortvarend met de uitvoering gestart. De erste oplevering vindt eind van de zomer plaats.

Voor bewegende beelden die hier.